Kongresová zařízení

název
Typ zařízení
Celková kapacita zařízení
Počet sálů
Kapacita hlavního sálu
Typ lokality
Stravování
Ubytování
Kategorie ubytování

Poskytovatelé služeb

typ poskytovatele

Výstupy z 9. výroční konference cestovního ruchu Východní Moravy

V pořadí devátá Výroční konference cestovního ruchu Východní Moravy se uskutečnila ve Společenském centru ve valašské obci Lidečko dne 27. února 2018. Více než stovka účastníků získávala poznatky a inspiraci v desítce odborných příspěvků. Bylo to vůbec poprvé, kdy byla takto velká akce uspořádána na vesnici. Překvapením pro všechny bylo setkání s legendárními místními čerty, kteří přes třeskuté mrazy vystoupili z Čertových skal, turistické dominanty Lidečka.

Letošní konference se jednak ohlížela za výsledky minulých let a plány pro nejbližší období, část příspěvků byla tematicky zaměřena k potenciálu cestovního ruchu ve venkovských oblastech, využití regionálních značek a spolupráci aktérů cestovního ruchu na regionální a lokální úrovni.

Záštitu konferenci udělili generální ředitelka České centrály cestovního ruchu CzechTourism Monika Palatková a člen Rady Zlínského kraje Jan Pijáček. Ten, spolu se starostou obce Lidečko, jednání konference zahájil. 

„Lidečko i další obce Hornolidečska věnují pozornost zachování tradic a živého folkloru. Týká se to nejen „čertů“, ale řady dalších událostí v průběhu roku. Vnímáme turistický potenciál, který zde máme, stejně tak jsme si vědomi toho, že nám schází nezbytná infrastruktura, “ sdělil v úvodu konference starosta Lidečka Vojtěch Ryza.
 
Aleš Pangrác, ředitel odboru Regionální partnerství a vztahy B2B z České centrály cestovního ruchu CzechTourism,  představil principy podpory destinačních managmentů a hlavní prvky zaměření marketingu v příštích několika letech. „Podporu CzechTourism budou moci získat projekty a aktivity, které jsou přirozeně vnímány klienty a které přispívají k rozvoji v cestovního ruchu v regionech. Marketing bude zaměřen na dlouhodobě silné stránky turistických regionů, důležitá bude jednotnost propagace těchto regionů“, řekl Aleš Pangrác.  
 
Hodnocení cestovního ruchu ve Zlínském kraji v roce 2017, které přednesla ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Dana Daňová, konstatovalo pokračování růstu hlavních ekonomických parametrů v cestovním ruchu a ukázalo na aktivity, kterými centrála k tomuto růstu přispěla. Například marketingová kampaň, kterou centrála realizovala, získala národní Velkou cenu cestovního ruchu.
 
Podrobný rozbor návštěvnosti Moravy a Zlínského kraje získali účastníci konference od  ředitele agentury m-ARK Ivana Marka. Za pozornost stojí dynamika růstu přenocování na Slovácku a Kroměřížsku.
 
Zdeněk Urbanovský z Centrály cestovního ruchu Východní Moravy prezentoval případové studie zaměřené na využití potenciálu studijních cest novinářů a zástupců touroperátorů pro návštěvnost regionu. Centrála cestovního ruchu v roce 2017 zorganizovala 30 studijních cest pro 169, vesměs zahraničních, zájemců. „Zpětná vazba, kterou získáváme od účastníků studijních cest, směřuje naše úsilí k tomu, abychom připravovali kvalitní produktovou nabídku napříč Moravou a k tomu měli v jednotlivých lokalitách připraveno kvalitní zázemí a služby. Výsledky spojené se studijními cestami nelze očekávat ihned, většinou trvá dva až tři roky, než se navštívená lokalita dostane do katalogu cestovní kanceláře. Ale je to efektivní, protože musíme mít na mysli, že ekonomickou přidanou hodnotu generují zejména útraty hostů přijíždějících z regionů mimo náš kraj,“ uvedl Urbanovský.
 
Atraktivity Kroměříže, ale i blízkého okolí, získávají podporu od prestižní, celosvětově proslulé společnosti National Geographic v projektu nazvaném World Heritage Journeys of Europe. „Je to příležitost pro všechny, kteří budou schopni v intencích projektu nabídnout jak atraktivity, tak služby. Památky UNESCO v Kroměříži jsou sice hlavním lákadlem, ale na Moravě existuje řada dalších zajímavých míst, kterými bychom mohli oslovit zahraniční klientelu, na kterou se projekt zaměřuje. Jsme otevřeni spolupráci,“ řekl kastelán Arcibiskupského zámku v Kroměříži Martin Krčma.
 
Agroturistice a venkovské turistice se věnoval starosta obce Horní Lideč Josef Tkadlec. Konstatoval, že atraktivita přírodního prostředí a folklorní zázemí nestačí k tomu, aby region přilákal turisty. Proto v celém mikroregionu Hornolidečska hledají cesty k vybudování turistické infrastruktury. Jedním z projektů je vybudování cyklostezky Bečva – Vlára – Váh, v obci Horní Lideč vznikne Trezor přírody, který bude prezentovat přírodu a krajinu čtyř chráněných krajinných oblastí, v nichž mikroregion leží.
 
Rožnovsko má vlastní produkt agroturistiky nazvaný Valašský gastrotrip. Ve třídenním programu, k jehož realizaci se spojila desítka subjektů v údolí Rožnovské Bečvy, získají návštěvníci možnost poznat atraktivity, chutě i tradice. Program Gastrotripu představil Radek Žíla z Ranče Bučiska.„Využíváme silné stránky našeho regionu a nabízíme lidem zajímavý program plný interaktivních zážitků. Mimo jiné jsou partnerem projektu České dráhy, díky tomu k nám turisté z kteréhokoliv místa v Čechách mohou přijet za 150 Kč, z Moravy jen za 50 Kč“, uvedl Radek Žíla.
 
Součástí tzv. venkovské turistiky je příležitost seznámit zájemce s regionálními výrobky a s tradičními produkty. Iva Koutná z neziskové organizace Líska představila systém značek regionálních produktů, který zajišťuje mj. kvalitu a původ těchto produktů. Ty se stávají předmětem zájmu v aktivitách cestovního ruchu, jak v gastronomických festivalech, tak různých akcích zahrnujících folklor a tradice, na druhé straně cestovní ruch spotřebou těchto regionálních produktů pomáhá ke stabilizaci lokálních producentů a lokální ekonomiky.
 
Pohled do praxe přinesl příspěvek Josefa Hájka, ředitele hotelu Skanzen v Modré a starosty této malé obce na Slovácku Miroslava Kováříka. Zde v součinnosti veřejného a podnikatelského sektoru vznikl komplex SKANZEN, který aktuálně zahrnuje desítku součástí, nově přibývá expozice předchůdce skotu – praturů a Terárium. „V minulém roce navštívilo Skanzen Modrá 234 tisíc návštěvníků. K dalšímu rozvoji je potřeba vybudovat novou infrastrukturu, například to budou nová parkovací místa. Spojení zájmu podnikatelů a obce se nám jednoznačně vyplácí“, říká starosta Kovářík.
 
Závěr konference patřil ocenění „Srdcaře cestovního ruchu Východní Moravy“. Vyhlašovatel této ceny, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, toto ocenění přisoudil Aleně Vašutové, vedoucí Turistického informačního centra Zvonice Soláň.

„Zvonice Soláň není jen informační centrum, je to místo, které dýchá uměním, kulturou, tradicemi. Na činnosti celého týmu pod vedením Aleny Vašutové je vidět, že svou prací doslova žijí“, přiblížil ocenění Zdeněk Urbanovský z Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.

Momentky z konference

ccrvm-konference05.jpg (800x533, 92.48 KB)
DSC_0416.JPG (800x533, 40.86 KB)
DSC_0460-001.JPG (798x600, 56.30 KB)
DSC_0423-001.JPG (800x533, 68.62 KB)
DSC_0448.JPG (800x533, 43.58 KB)
DSC_0465-001.JPG (800x500, 36.01 KB)
DSC_0492-001.JPG (800x500, 31.24 KB)
DSC_0487-001.JPG (800x501, 69.28 KB)
DSC_0506-001.JPG (798x600, 42.42 KB)
ccrvm-konference06.jpg (750x600, 41.34 KB)
1_Ryza_Lidečko.pdf (.pdf, 16.10 MB)
2a-Pangrác_DMO.pdf (.pdf, 421.72 KB)
© 2010 - East Moravia Convention Bureau
Realizace web studio dat