Kongresová zařízení

název
Typ zařízení
Celková kapacita zařízení
Počet sálů
Kapacita hlavního sálu
Typ lokality
Stravování
Ubytování
Kategorie ubytování

Poskytovatelé služeb

typ poskytovatele

Výstupy a prezentace VIII. výroční konference cestovního ruchu Východní Moravy

VIII. výroční konference cestovního ruchu Východní Moravy se uskutečnila 28. února 2017 v prostorách 14/15 Baťova institutu ve Zlíně.

 Závěrečná zpráva z 8. výroční konference cestovního ruchu Východní Moravy

  
VIII. výroční konference cestovního ruchu Východní Moravy proběhla v úterý 28. února 2017 od 10:00 hodin ve Zlíně, v prostorách 14-15 Baťova v institutu.( www.14-15.cz).
Byla uspořádána s finanční podporou Czech Convention Bureau. Konferenci poskytl záštitu člen Rady Zlínského kraje Jan Pijáček. V průběhu konference byla vyhodnocena soutěž HIT sezony, které poskytla záštitu generální ředitelka Czechtourism Monika Palatková. Moderátorem konference byla Eva Frindtová, vydavatelka C.O.T. MEDIA.
Realizace konference byla objednána u 14./15 Baťova institutu, který kompletně zajistil konferenční prostory a veškeré technické zázemí pro realizaci konference i péči o účastníky konference.
Konference se zúčastnili 104 účastníci, kteří vyslechli 13 tematicky různorodých příspěvků, které tvořily hlavní náplň konference.
Konferenci, která se konala v roce, kdy si Centrála cestovního ruchu Východní Moravy připomíná deset let činnosti v systému cestovního ruchu, zahájil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.
Příspěvky dalších řečníků byly zaměřeny jak k hodnocení stávajících výsledků cestovního ruchu ve Zlínském kraji, tak k marketingu cestovního ruchu jak vůči tuzemské, tak zahraniční klientele. Důležitou součástí konference je výměna zkušeností a prezentace dobrých praxí, které přednášejí zástupci podnikatelského i veřejného sektoru. Pozornost byla věnována jak významným turistickým cílům, tak tzv. filmovému turismu, který díky dlouholeté tradici výroby filmů ve Zlíně a řadě filmových lokací má v regionu potenciál.
Velmi pozorně byl vyslechnut příspěvek předsedy Fóra cestovního ruchu ČR Viliama Siveka věnovaný konkurenceschopnosti sektoru cestovního ruchu. Adéla Pilařová z České centrály cestovního ruchu Czechtourism přinesla informace nejen o spolupráci v oblasti marketingu ve vztahu k regionu Východní Morava, ale také prezentovala nesmírně důležitou oblast kvality služeb.
Zhodnocení výsledků cestovního ruchu ve Zlínském kraji přinesl příspěvek ředitelky CCRVM Dany Daňové. Na ni navázala kolegyně Dana Müller s prezentací hlavních obrysů marketingového plánu Východní Moravy v letošním roce.
Podrobnou analýzu návštěvnosti zejména Moravy a Zlínského kraje přinesla prezentace Ivana Marka. Ředitelka zahraničního zastoupení Czechtourism Ivana Bílková ukázala na specifika polského trhu, uvedla příklady z praxe a také náměty na další posun v nabídce pro tento perspektivní cílový trh. Úspěšný ředitel Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích Tomáš Blabla prezentoval významný event z oblasti gastronomie – Karlovský gastrofestival. Ten je příkladem součinnosti řady subjektů z tuzemska i zahraničí a ukázkou efektivní propagace lokality.
Zlínská ZOO a Valašské muzeum v přírodě patří mezi dvě nejvíce navštěvované turistické atraktivity Zlínského kraje. Zástupci těchto subjektů, tisková mluvčí ZOO Romana Bujáčková resp. ředitel VMP Jindřich Ondruš, se podělili o zkušenosti, které k těmto výsledkům vedly a nastínili další potenciál. K velmi úspěšným hotelům Zlínského kraje patří Augustiniánský dům v Luhačovicích. Jeho ředitel Petr Borák objasnil filosofii a strategii hotelu, která je postavena na nekompromisní kvalitě služeb, ale také na klientsky orientované sezonní nabídce zážitků a prožitků. Téma filmového turismu akcentoval Jindřich Motýl ze Zlínského regionálního filmového fondu, pro zájemce o vlastní tvůrčí aktivity spojené s animacemi a „výrobou“ vlastních filmů se nabízí služby nedávno zřízeného Filmového uzlu Zlín, jehož aktivity představil Jiří Madzia. Účastníci konference získali od ředitele Regionu Bílé Karpaty Zdeňka Mikela také aktuální informace o dotačních příležitostech, které skýtá využití přeshraniční spolupráce se Slovenskem.
Součástí programu konference byly vyhlášení výsledků soutěže HIT sezony. Jejím cílem je motivovat subjekty podnikatelského a veřejného sektoru k přípravě nabídky, která přiláká do regionu návštěvníky. Novinkou letošního roku bylo rozšíření soutěže mezi polské touroperátory a cestovní kanceláře. Polský trh je z pohledu Zlínského kraje nejdynamičtěji rostoucí zahraniční trh, od roku 2012 vzrostl počet polských návštěvníků v regionu o téměř 60%. Těchto výsledků bylo dosaženo mimo jiné i díky velmi intenzivní a oboustranně korektní spolupráci Centrály cestovního ruchu Východní Moravy a Zahraničního zastoupení Czechtourism ve Varšavě, což bylo zřejmé z vystoupení ředitelky zastoupení Ivany Bílkové.
 
Prezentace připravené aktivními účastníky konference jsou k dispozici na www.eastmoravia.com
Z průběhu konference bylo pořízeno krátké video a fotografická dokumentace, jsou ke stažení zde na www.eastmoravia.com

O výsledcích HITu sezony byla vydána tisková zpráva, viz http://www.ccrvm.cz/doc/vychodni-morava-zna-hity-letosni-turisticke-nabidky-i-srdcare-cestovniho-ruchu

Prezentace přednesené na konferenci
Program konference (.pdf, 332.72 KB)

VIII. výroční konference cestovního ruchu Východní Moravy

Ceny HIT sezony (800x542, 44.21 KB)
Cena HIT podnikatelský sektor, Lázně Luhačovice (726x600, 57.87 KB)
Cena HIT veřejný sektor, Baťův kanál (800x540, 64.71 KB)
Cena poroty, neziskový sektor, Slovácko (800x533, 51.91 KB)
Cena HIT pro polskou CK (800x533, 54.82 KB)
Významný počin v cestovním ruchu, KOVOZOO (682x600, 52.08 KB)
Cena Srdcař cestovního ruchu (800x568, 56.73 KB)
Hejtman Jiří Čunek (424x600, 11.97 KB)
Jiří Dědek (543x600, 33.36 KB)
Jan Pijáček (800x533, 36.71 KB)
Účastníci konference (800x533, 59.57 KB)
Účastníci konference o přestávce (799x600, 75.95 KB)
Hejtman Jiří Čunek a radní Jan Pijáček (800x533, 56.94 KB)
Stáhněte si video a prohlédněte si reportáž z konference.
Prohlédněte si diplomy, které dostali vítězové HITu sezony, Srdcař cestovního ruchu, nositel ocenění za Významný počin v cestovním ruchu a produkt oceněný Cenou poroty
Diplomy pro nejlepší (.pdf, 426.14 KB)
© 2010 - East Moravia Convention Bureau
Realizace web studio dat